Handelsbetingelser

 

Vejledning for gæster på Købmandsgården.dk

1. Lejeaftale

Vejledningen er praktisk vejledning under opholdet på Købmandsgården.dk. De forholdsvis mange detaljer skal ses på baggrund af stedets unikke karakter.

Det forudsættes, at den navngivne lejer på lejeaftalen sørger for, at alle beboere er bekendt med indholdet i lejeaftalen og i nærværende vejledning.

2. Lejeperioder

I lejeaftalen er anført gældende tidspunkter for tidligste ankomst og seneste afrejse.

Der er ikke adgang til Købmandsgårdens område før starten på den periode, der er anført i lejeaftalen – og ikke efter lejeperiodens afslutning. Ankomst til Købmandsgården før den aftalte start på lejemålet eller ophold efter lejemålet forsinker nemt arbejdet med rengøring og anden forberedelse af det kommende lejemål.

Lejemålet er personligt og kan kun overdrages til tredjemand efter forudgående aftale med ejer.

3. Lejebetaling

Lejen betales i forbindelse med bookingen. Efter ordrebekræftelse skal indbetalingen ske straks. Derefter er reservationen accepteret og bookingen en realitet.

Lejebeløbet er inklusive betaling for el, varme – men eksklusiv betaling for sengelinned og håndklæder og slutrengøring.

4. Anvendelse

Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i lejeaftalen anførte personantal, som også inkluderer børn over 2 år. Rygning sker alene udendørs. Det gælder også stedets Lysthus.

Lejer medbringer selv sengelinned og håndklæder. Sengelinned inkl. håndklæder kan lejes for kr. 150 pr. sæt – helst ved indgåelse af lejeaftale eller senest en uge før ankomsten. Lejet linned forudsættes aftaget inden afrejse og placeret samlet i sække. Hvis ikke betales kr. 250 pr. påbegyndt time for aftagningen.
– Soveposer må ikke anvendes.

Sengeudstyret efterlades, som det forefindes ved ankomsten. Bemærk at der for vinduerne i Købmandsboligen og andre boliger findes rullegardiner – benyt venligst disse, og undlad at trække for med de hvide molgardiner.

Det er muligt at købe en ekstra opredning. For ekstra senge betales for de to første nætter kr. 300 pr. nat. Beløbet dækker også de ekstra personers benyttelse af Købmandsgårdens faciliteter. Ekstra senge skal bookes og betales sammen med bookingen.

5. Ansvarsforhold

Lejer er ansvarlig over for alt hvad der findes i boligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til senest ved afrejsen at underrette ejers repræsentant herom.

Skader eller mangler udbedres for lejers regning – hvis skaderne ikke er oplyst før afrejsen vil der yderligere blive beregnet et administrationsgebyr.

Ved ankomsten noterer alle beboere, hvor der er brandslukkere i boligen.
Der er ikke af ejer tegnet forsikring, som dækker lejers personer eller ejendele i lejeperioden.

Parasoller skal være slået sammen og bundet, når de ikke benyttes. Herunder slås de sammen ved afrejse.
Hvis en parasol beskadiges under blæsevejr eller foranlediger anden skade på grund af at den ikke er slået sammen og bundet, må lejer erstatte denne med tillæg af et administrationsgebyr på kr. 500.

Lejer er ved afrejse ansvarlig for at alle radiatorer står på frostfri (*).
Ved
eftersendelse af glemte sager betales et gebyr på kr. 500 til dækning af forsendelse, timeløn og administration.

6. Ankomst og afrejse

Tidspunktet for lejeperiodens start fremgår af reservationen. Fra det tidspunkt sørger ejer for at boligen er åben og at nøgle ligger fremme på køkken- eller spisebord. Ved samtidig leje af FLERE boliger tilstræbes at en repræsentant for ejer modtager en repræsentant for lejer – forudsat at det faktiske ankomsttidspunkt (efter tidspunktet i lejeaftalen) senest en uge før er aftalt på info@kobmandsgarden.dk

På tilbagemeldingsskemaet oplyses også om ituslåede/manglende service. For kopper, glas, bestik og andre mindre dele efterlades ved afrejsen kr. 50. For større dele så som skåle, stor kande, gryder og lampeskærme efterlades kr. 150.

På skemaet bedes oplyst, hvad der har været godt ved boligen – og hvordan der kan forbedres. I er også velkommen til at efterlade en hilsen i Gæstebogen.

Ved afrejsen efterlades boligen ulåst og nøglen placeret på køkken- eller spisebordet. Ved samtidig leje af flere boliger tilstræbes repræsentant vil være til stede ved afrejsen – tidspunktet aftales ved ankomsten.

7. Rengøring

Boligen overtages i rengjort stand - og afleveres i opryddet stand, klar til en slutrengøring. Til lejers oprydning hører tømning af opvaskemaskine, rengøring af lysestager, af ovn og af havegrill samt at service placeres på de navngivne hyler i det anførte antal på hylden. Samtidig tjekkes antallet af service i forhold til inventarlisten – ved afvigelser gøres der opmærksom herpå på tilbagemeldingsskemaet.

Til oprydning hører også redning af senge inkl. tjek af at der ikke er pletter på rullemadras. HVIS der er pletter, anføres det igen på tilbagemeldingsskemaet.

Flasker og pap smides i containere hertil ved havnen – placeres ikke i/ved Købmandsgårdens affaldscontainerne ved indkørslen fra Strandvejen, på gårdspladsen – og ikke i Butikkens containere til flasker og pap på gårdspladsen.
Alle boliger undtagen Købmandsboligen benytter kun affaldscontainere ved indkørslen fra Strandvejen.
Ekstra affaldssække kan fås ved henvendelse til personalet på stedet eller på 8659 0001.

I badesæsonen opfordres til uden for boligen at placere et vandfad til skylning af fødder for sand. For beboerne i Købmandsboligen er der i gården ved indgangen til Bryggerset en hane med slange til skylning efter strandbad.

Slutrengøring er inkl. i lejen. Slutrengøring omfatter IKKE placering af service, tømning af opvasker, rengøring af lysestager, ovn og havegrill – det klarer lejer. Priserne for slutrengøring er:

Eventuel nødvendig ekstra rengøring og oprydning vil blive udført for lejers regning. Vederlaget er kr. 250 pr. påbegyndt time. Ved leje af flere boliger handler oprydning også om at service og udstyr er placeret rigtigt i boligerne.

8. Indkørsel og parkering

Indkørsel og adgang til lejligheden sker alene via gitterporten mod Strandvejen.

Parkering sker alene på de ca. 10 med skilte markerede parkeringspladser nord for Trælastladen ved urtehaven, umiddelbart øst for urtehaven og langs med indkørslen fra Strandvejen. Alle parkeringspladser er markeret med små P-skilte. Benyt også de offentlige parkeringspladser på østsiden af Strandvejen ned mod stranden.

Af æstetiske grunde, på grund af servitut på grunden og af hensyn til øvrige beboere er parkering forbudt på forpladsen syd for Hovedbygningen, foran vognporten i Trælastladens østende samt syd for Trælastladen. De pågældende områder er markeret med små P-forbudt skilte.

Opstilling af campingvogne eller opstilling af telte er heller ikke tilladt.

9. Radio, CD-afspiller, fjernsyn og Internet

I hver bolig findes radioanlæg med CD-afspiller. I boligerne er der fjernsyn i Forvalterboligen og stik til fjernsyn i Bogholderboligen, Kommisboligen og Aftægtsboligen.

For alle beboere er der gratis Internet forbindelse – se opslag herom i boligerne.

10. Have områderne

Til alle boliger hører udendørs siddeplads – med parasol. Når parasollen ikke benyttes eller ved stærk blæst, skal den slås sammen og bindes. Ved afrejse skal parasollen også slås sammen og bindes. Lejer betaler for beskadiget parasol.

Udendørs musik er IKKE tilladt efter 23:00 – med mindre det er aftalt med beboere i øvrige boliger på Købmandsgården og at naboerne syd, vest og nord for Købmandsgården er indforstået hermed.

Til hver bolig hører en grill. Hvis den ikke står fremme, kan den hentes i Vognporten i den østlige ende af Trælastladen. Her findes også overskydende trækul, som gerne må benyttes. En tændt grill skal være placeret mindst 10 m fra stråtag.

Gårdspladsen og forpladsen mod syd er forbeholdt Købmandsboligens beboere i sydfløjen af hovedbygningen
– og ophold hhv. passage her er ikke tilladt for andre beboere. Købmandsboligens beboere har også fortrinsstilling til Prydhaven, herunder til Det Gamle Lysthus og den tilhørende siddeplads. Hvis Prydhaven
ikke benyttes af Købmandsboligens beboere, kan andre beboere efter forudgående aftale med Købmandsboligens beboere benytte Prydhaven.

Gyngerne på sydsiden af Trælastbygningen kan benyttes af børn i alle boligerne – under hensyntagen til beboerne i Trælastboligen og Haveboligen. Beboerne her kan bede beboere fra andre boliger om i perioder ikke at bruge gyngerne.

Urtehaven er privat område og må ikke benyttes til leg og ikke til afhentning af grønsager.

På Købmandsgårdens 4.000 m2 store grund tilstræber vi ikke at bruge sprøjtemidler til fjernelse af ukrudt. Derfor er gæster under opholdet velkomne til hver at bruge en times tid på at luge på grus-arealerne eller andet efter aftale. Værktøj findes i Nordladen mod vest. Nævn gerne i evalueringsskemaet, hvilket areal I eventuelt har taget jer af.

11. Affald

Alle boliger benytter kun affaldscontainer og affaldssæk ved indkørslen fra Strandvejen. Ekstra affaldssække findes i Værkstedet.

Tommer flasker skal deponeres flaskecontaineren ved havnen umiddelbart syd for Købmandsgårdens forplads – over for Restaurant Dokken. Hverken flasker eller andet affald må efterlades på Købmandsgårdens område i øvrigt. Flaskecontaineren på gårdspladsen er privat og tilhører MAD & VINBAR - Den Gamle Butik.

12. Historie

For lejere kan grundlæggeren, købmand Lars Rasmussens erindringsbog ”Set fra Samsø” erhverves for kr. 250 i Den Gamle Butik. Et eksemplar af bogen til gennemsyn i hver bolig.

Lejere opfordres til mod gældende betaling at deltager i ”Rundvisning – med overblik over Købmandsmuseet” på onsdage og søndage kl. 15.30-17 i juli og august. Tilmeld gerne på info@kobmandsmuseet.dk eller MobilPay. Nummeret findes på kobmandsmuseet.dk

Separate rundvisninger kan aftales på 2046 7877 – indebærer et grundgebyr på kr. 200 plus betaling pr. voksen og barn som ved ovennævnte rundvisninger.

13. Fyrværkeri

Der må kun affyres fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar. Resten af året er det ulovligt at bruge fyrværkeri – med mindre der er indhentet tilladelse fra relevant myndighed – og ejer af Købmandsgården.

Der må ikke bruges fyrværkeri nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag – i vindens retning er afstanden 200 meter. Hvad angår raketter er afstandskravene 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag – i vindens retning er afstanden 400 meter.

14. Aflysning

Ved opsigelse af lejemålet senest 3 måneder før påbegyndelse af lejeperioden, tilbageholdes/betales 20% af bruttolejen, dog min. DKK 1.000.

Susanne Hesseldal – 01. januar 2022.